logo
Face Twiter Youtube Google
banner
Hotline: 028.62762586

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI PHƯỜNG 11, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH LẦN 4

1. Tài sản đấu giá:

a) Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 472318, số vào sổ cấp GCN: CH 06931 do UBND Quận 6, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 06/05/2011, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/02/2018, cụ thể như sau:

* Thửa đất:

 • Thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 35;
 • Địa chỉ: 240/13/14 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh;
 • Diện tích: 831,0 m2 
 • Hình thức sử dụng: riêng: 831,0 m2 ; chung: không m2.                  
 • Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;

* Nhà ở:

 • Địa chỉ: 240/13/14 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
 • Diện tích xây dựng: 70,3 m2.                      Diện tích sàn: 70,3 m2;
 • Kết cấu: Vách tôn + Vách tạp mượn, mái tôn;
 • Cấp: 4;                              Số tầng: 1.

* Ghi chú:

 • Vị trí nhà đất thuộc khu vực quy hoạch khu dân cư liên phường 10, 11 quận 6 theo Quyết định số 20584/KTST.QH ngày 21/11/1997 của Kiến trúc sư trưởng thành phố. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch thì chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất phải chấp hành theo quy định.
 • Địa chỉ cũ: 417/2B Hậu Giang, P11/Q6.

b) Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 499059, số vào sổ cấp GCN: CH 07907 do UBND Quận 6, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 11/07/2011, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/02/2018, cụ thể như sau:

* Thửa đất:

 • Thửa đất số: 66, tờ bản đồ số: 35
 • Địa chỉ: 240/35/20 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh
 • Diện tích: 178,2m2.
 • Hình thức sử dụng: riêng: 178,2 m2; chung: không m2                       
 • Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

 • Vị trí nhà đất thuộc khu vực quy hoạch khu dân cư liên phường 10, 11 (quận 6) theo Quyết định số 20584/KTST.QH ngày 21/11/1997 của Kiến trúc sư trưởng thành phố. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất phải chấp hành theo quy định.
 • Thửa đất trên thuộc một phần thửa 66 và một phần thửa 67 tờ 35 (BĐĐC-2011) P11/Q6.
 • Không công nhận toàn bộ phần diện tích sàn xây dựng là 61.7 m2 do xây dựng sau quy hoạch, không phù hợp quy hoạch.
 • Địa chỉ cũ: Kế 241/24B Nguyễn Văn Luông P11/Q6.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế và bán nguyên lô không tách rời đối với 02 tài sản trên. Trong trường hợp diện tích hiện trạng thực tế nhà, đất thay đổi so với Giấy chứng nhận; diện tích nhà, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấp Giấy chứng nhận (nếu được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy định về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn. 

Địa chỉ: Số 1045 - 1047 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí         Minh.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

4. Tổng giá khởi điểm: 93.553.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu đồng), trong đó:

 • Tài sản 01: 77.034.926.522 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm hai mươi hai đồng).
 • Tài sản 02: 16.518.073.478 đồng (Mười sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn, bốn trăm bảy mươi tám đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Khoản tiền đặt trước: 9.355.300.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/10/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn – số 1045 - 1047 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/10/2020 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn – số 1045 - 1047 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

     - Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

     - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

     - Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 26/10/2020, 27/10/2020 và 28/10/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

     - Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/10/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group – địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tìm kiếm tài sản đấu giá
Tra cứu thù lao dịch vụ đấu giá
Tra cứu tiền bán hồ sơ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH GROUP

Địa chỉ: 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

MST: 0312169428

SĐT: 028.62762586

Email:  dgtruongthinh@gmail.com

THỐNG KẾ TRUY CẬP
 • Đang onlineĐang online: 6
 • Ngày hôm nayNgày hôm nay: 48
 • Thống kê tuầnThống kê tuần: 73
 • Tổng truy cậpTổng truy cập: 156079
Copyright © 2020. Toàn bộ bản quyền thuộc TRƯỜNG THỊNH GROUP. Thiết kế website bởi webmoi.vn
028.62762586
Contact Me on Zalo