logo
Face Twiter Youtube Google
banner
Hotline: 028.62762586

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA CÔNG TY TNHH TM DV QUANG TRUNG TẠI ĐỒNG THÁP LẦN 6

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

STT

Tên tài sản bán đấu giá

A

 Bất động sản

1

Công trình xây dựng là Kho lau bóng gạo có diện tích xây dựng 3.822m2 và nhà làm việc có diện tích xây dựng là 228,6 m2 thuộc thửa đất số 04, 05, 06, 231, 232 và 83; tờ bản đồ số 05 và 02 tọa lạc tại số 106 Tỉnh lộ 852 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số: 878672992000109 do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 15/12/2009 đứng tên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quang Trung.

2

Quyền sử dụng đất có diện tích 551 m2 (Đất sản xuất kinh doanh và đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền với đất là Lò sấy lúa có diện tích xây dựng là 255,5 m2 thuộc thửa đất số 341, tờ bản đồ số 05a tọa lạc tại ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 551768, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 07354 do UBND huyện Lấp Vò cấp ngày 21/5/2012, cập nhật sai sót ngày 03/7/2012 và cập nhật chuyển nhượng ngày 26/7/2012 cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quang Trung.

3

Quyền sử dụng đất có diện tích 6.333,4 m2 (Đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng là 4785 m2 thuộc thửa đất số 93, tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 875467, số vào sổ cấp GCN: CH 02543 do UBND Tp. Sa Đéc cấp ngày 14/8/2015.

4

Quyền sử dụng đất có diện tích 4.955,4 m2 (Đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng 3.499,8 m2 thuộc thửa đất số 374, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 875456, số vào sổ cấp GCN: CH 02544 do UBND Tp. Sa Đéc cấp ngày 14/8/2015.

5

Quyền sử dụng đất có diện tích 383,2 m2 (Đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035804, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01036 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009.

6

Quyền sử dụng đất có diện tích 212,5 m2 (Đất trồng cây hàng năm)  thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 4 tọa lạc tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 686510, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00026 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 12/12/2005, cập nhật chuyển nhượng cho ông Từ Vinh Trung ngày 13/02/2006.

7

Quyền sử dụng đất có diện tích 2.479,7 m2 (Đất trồng cây lâu năm và đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035805, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01037 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 02/7/2009.

8

Quyền sử dụng đất có diện tích 300 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035806, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01038 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009.

9

Quyền sử dụng đất có diện tích 432 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 232, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 035803, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01035 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 19/01/2009.

10

Tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng là 2127,4 m2 thuộc thửa đất số 3253, 3254, 3159 và 83 tọa lạc tại Đường tỉnh lộ 852 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số 878672991900101 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 15/03/2007.

11

Tài sản gắn liền với đất là Nhà kho có diện tích xây dựng là 1963.84 m2 thuộc thửa đất số 3244, 3245, 3246, 3247, 82, 77 và 30 tọa lạc tại Tổ 14 Đường tỉnh lộ 852 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng số 8786729920000014 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 30/10/2006.

12

Quyền sử dụng đất có diện tích 196,6 (128.9) m2 (Đất ở tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm và đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp Tân Lợi B, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 961642, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00181 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 08/11/2005, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 14/02/2006.

13

Quyền sử dụng đất có diện tích 265,2 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 235, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 913345, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00181 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 30/3/2009.

14

Quyền sử dụng đất có diện tích 2484,8 m2 (Đất trồng cây hàng năm khác và đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 6, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 913346, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01066 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 30/03/2009, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 02/7/2009.

15

Quyền sử dụng đất có diện tích 609,3 m2 (Đất cơ sở sản xuất kinh doanh) thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là Tp) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 913935, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-01089 do UBND thị xã (nay là Tp) Sa Đéc cấp ngày 05/6/2009, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh ngày 02/7/2009.

16

Quyền sử dụng đất có diện tích 291,9 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289613, số vào sổ cấp GCN: CH 02229 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 09/01/2015.

17

Quyền sử dụng đất có diện tích 490 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 358, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289607, số vào sổ cấp GCN: CH 02227 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 09/01/2015.

18

Quyền sử dụng đất có diện tích 874 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289603, số vào sổ cấp GCN: CH 02226 do UBND thị xã thành phố Sa Đéc cấp ngày 14/01/2015.

19

Quyền sử dụng đất có diện tích 1336,5 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289602 số vào sổ cấp GCN: CH 02223 do UBND thị xã thành phố Sa Đéc cấp ngày 13/01/2015.

20

Quyền sử dụng đất có diện tích 300 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 236, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289450, số vào sổ cấp GCN: CH 02224 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 06/01/2015.

21

Quyền sử dụng đất có diện tích 450 m2 (Đất ở tại nông thôn) thuộc thửa đất số 356, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289606, số vào sổ cấp GCN: CH 02228 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 09/01/2015.

22

Quyền sử dụng đất có diện tích 551,8 m2 (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 146, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289601, số vào sổ cấp GCN: CH 02221 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 14/01/2015.

23

Quyền sử dụng đất có diện tích 553,3 m2 (Đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 357, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289604, số vào sổ cấp GCN: CH 02225 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 14/01/2015.

24

Quyền sử dụng đất có diện tích 278 m2 (Đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 359, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 289605, số vào sổ cấp GCN: CH 02222 do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 13/01/2015.

B

 Động sản

1

Toàn bộ máy móc thiết bị dây chuyền xây xát, lau bóng gạo tại số 106 Tỉnh lộ 852, ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, thị xã (nay là thành phố) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài sản tại danh mục tài sản được liệt kê theo Phụ lục MMTB) theo các Hợp đồng mua bán, xây lắp, hóa đơn thuế GTGT,…; (Chi tiết máy móc thiết bị tại Phụ lục kèm Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 54/2020/HĐDVĐG/TT-BIDV ngày 18/8/2020 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế và bán nguyên lô không tách rời tài sản. Tất cả máy móc thiết bị đều đã qua sử dụng, một số máy móc không còn hoạt động.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổng giá khởi điểm: 177.780.964.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (Nếu có).

Giá này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5.  Khoản tiền đặt trước: 17.778.096.400 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/12/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/12/2020 tại 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và tại Trung tâm Xử lý nợ BIDV - Tầng 6 số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028.62762586.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-   Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

-   Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

-   Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM và tại Trung tâm Xử lý nợ BIDV - địa chỉ: Tầng 6, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

9. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/12/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/12/2020 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và và tại Trung tâm Xử lý nợ BIDV - địa chỉ: Tầng 6, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày ngày 04/12/2020, 07/12/2020 và 08/12/2020 trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 09/12/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)./.

Tìm kiếm tài sản đấu giá
Tra cứu thù lao dịch vụ đấu giá
Tra cứu tiền bán hồ sơ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH GROUP

Địa chỉ: 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

MST: 0312169428

SĐT: 028.62762586

Email:  dgtruongthinh@gmail.com

THỐNG KẾ TRUY CẬP
  • Đang onlineĐang online: 4
  • Ngày hôm nayNgày hôm nay: 13
  • Thống kê tuầnThống kê tuần: 96
  • Tổng truy cậpTổng truy cập: 158517
Copyright © 2020. Toàn bộ bản quyền thuộc TRƯỜNG THỊNH GROUP. Thiết kế website bởi webmoi.vn
028.62762586
Contact Me on Zalo